במסלול זה, המשקיעים מאוגדים תחת שותפות ישראלית. השותפות משקיעה בפרויקט באמצעות אקוויטי.

 

במסלול זה, המשקיעים מלווים כסף לטובת ההשקעה בפרויקט ונהנים מריבית קבועה.